STATUT ZAKONU RYCERZY POLSKIEJ KORONY /fragmenty/ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art.1. Zakon Rycerzy Polskiej Korony powstał na podstawie § 21 Statutu Fundacji Polska Korona uchwałą tejże Fundacji. Art.5. Zakon prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Rozdział II. Cele działalności Zakonu Art.6. Celem działalności Zakonu jest jak najszerzej pojęta działalność charytatywna wobec osób jej potrzebujących. W szczególności pomoc uczącej się młodzieży polskiej i polonijnej. Art.7 . Zakon realizuje swoje cele poprzez wsparcie finansowe osób potrzebujących, zakupy rzeczowe, organizowanie wypoczynku oraz prowadzenie wykładów i prelekcji. Rozdział IV. Hierarchia, organy Zakonu i członkostwo w Zakonie Art. 12. Członkami Zakonu mogą zostać ludzie o szlachetnym charakterze i odpowiednim statusie majątkowym , gotowi realizować główne cele działalności Zakonu, którymi są wszelkie działania o charakterze charytatywnym na rzecz osób potrzebujących pomocy. Art. 13. Wielki Mistrz Zakonu kieruje Zakonem, wydaje postanowienia i zarządzenia, przyjmuje do Zakonu członków-Kawalerów i Damy, nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne przyjęte w Polskim Ruchu Monarchistycznym oraz ustanawia, nadaje, wręcza Ordery i Odznaczenia. W zastępstwie Wielkiego Mistrza Ordery i Odznaczenia nadaje Wielka Kapituła -Rada Komandorów. Może także pozbawić tytułu szlacheckiego i arystokratycznego oraz Orderu i Odznaczenia , jeżeli osoba wyróżniona dopuściła się czynu, w skutek którego stała się niegodna jego posiadania./.../. Art. 14. Głównym orderem Zakonu jest Order Zakonu Rycerzy Polskiej Korony posiadający dwie klasy. W klasie pierwszej Krzyż Wielki z Gwiazdą noszony jest na wielkiej wstędze w kolorze jasno niebieskim bądź biało-czerwonym. Krzyż jest złocony, emaliowany na czerwono z nałożonym srebrzonym Jagiellońskim Orłem. Nad Krzyżem znajduje się złocony półpancerz rycerski ozdobiony złotymi liśćmi wawrzynu i zieloną emalią z czerwoną tarczą herbową, na którą nałożona jest królewska korona. Gwiazda jest złocona z nałożonym czerwono emaliowanym złoconym krzyżem, na którym znajduje się srebrzony Orzeł Jagielloński. Order drugiej klasy jest noszony na szyi na wstęgach w tych samych kolorach. Odznaka Krzyża jest identyczna. Druga klasa orderu jest bez gwiazdy.


  

Ceremonia nadania tytułu hrabiowskiego dla JW Pani Haliny Olszewskiej.
Fragment uroczystości.

W galowych strojach Kawalerowie Zakonu Polskiej Korony.

Foto: Stefan hrabia Długoszewski