WSTĘP  MILLENIUM  FRASZKI PRM                                                                                                                         

Millenium

LESZEK WIERZCHOWSKI - poeta, dramaturg, autor ponad 10 tys. fraszek

Akcja utworu rozgrywa się w gdańskiej stoczni w "najgorętszych" dniach 1980 roku.
Autor nie uczestniczył wprawdzie w tamtych wydarzeniach, ale - jako dziennikarz - konsultował się wielokrotnie z autentycznymi bohaterami i dlatego postacie dramatu są żywe, nie wydumane.

Bazował na wszystkich dostępnych dokumentach i publikacjach, co wpłynęło na rzetelność relacji. Stan wojenny uniemożliwił wydanie utworu, Tekst przetrwał dzięki temu, że właśnie znajdował się w korekcie, w domu autora.

Dramat "Millenium" ukazuje losy bohaterów na tle przełomowych wydarzeń w dziejach naszego narodu, stanowiących jednocześnie cząstkę światowego procesu rozkładu komunizmu. Dlatego bez zastrzeżeń można mu nadać mu rangę epopei narodowej.
Wydaje się, że autor zadaje pytanie - czy społeczeństwo polskie, wchodząc w drugie tysiąclecie państwa z bagażem bolesnych i drastycznych doświadczeń, wyciągnęło właściwe wnioski na swoją przyszłość?

             Pytanie to niezwykle znamienne. -

Dramat "MILLENIUM" Leszka Wierzchowskiego powinien znaleźć się w spisie obowiązkowych lektur szkolnych.

Anna ks. OHDE

/autorka wielu książek wydanych w Kanadzie/

PS: L. Wierzchowski w latach 70-tych należał do organizacji literackich - Grupy Poetyckiej im. Wł. Sebyły i Towarzystwa Wolnistów. Za walory literackie swoich utworów otrzymał stypendium Związku Literatów Polskich
w Warszawie.Literatura - Ewa Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945 - 1989, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000